Sol·licitud de serveis a l’Il·tre Col·legi de Procuradors

Nom (obligatori)

Cognoms (obligatori)

NIF / DNI (obligatori)

Adreça (obligatori)

Codi Postal (obligatori)

Localitat (obligatori)

Província (obligatori)

Telèfon

Mòbil

Correu-e (obligatori)

Col·legi de procedència

Núm. col·legiat (obligatori)

Mutualitat
 si no

Reta
 si no

Assegurança
 si no

Companyia

Pòlisssa núm.

Quantia

Dades Bancàries


(obligatori) - Estic d'acord que:

- Accepto que les meves dades quedin registrades en aquest Col·legi per poder rebre tots els seus serveis
- Em comprometo a pagar els serveis rebuts en cada assumpte que presenti en la demarcació territorial d’aquest Col·legi
- Em sotmeto voluntàriament a la normativa de gestió d’aquest Col·legi i a tot el que disposin els seus Estatuts


”D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals recollides en aquest formulari poden incorporar-se al fitxer “contacteWeb el responsable del qual és l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa. Les vostres dades es tractaran  amb l’única finalitat de respondre la vostra petició d’informació. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a manresa@procuradores.info o per correu postal al carrer Arbonés, 29-46 – 08241 Manresa