Política de Privacitat

A.- Dades Personals recollides mitjançant Formularis del Lloc Web

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa, amb domicili al Carrer Arbonés, 29-43 de Manresa, informa a les persones que proporcionin dades de caràcter personal mitjançant els formularis habilitats en l’apartat de Finestreta única del lloc web, que seran tractades per atendre la sol·licitud formulada i complir amb la legislació vigent aplicable a aquesta sol·licitud. Totes les dades sol·licitades en el formulari són obligatòries. Per tant, en el cas de què no es proporcionin totes les dades, no es podrà atendre la petició. En qualsevol moment poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-se per correu postal o físicament a l’adreça anteriorment indicada o per correu electrònic manresa@procuradores.info, en tots els casos indicant REF. LOPD-WEB.

Així mateix, l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa informa als Usuaris que tindrà accés a les seves dades les empreses que presten el servei d’hospedatge del lloc web 10DENCEHISPAHARD, S.L amb domicili al C/ Girona 81-83 local 6, 08380 Malgrat de Mar i el servei de disseny, programació i manteniment del lloc web Ind. Graf. i de la Retolació ARTFIC SCCL amb domicili c/ Tres Roures, 6 – 08242 Manresa.

Les dades proporcionades pel Usuari mitjançant qualsevol dels formularis han de ser reals, actuals i exactes. El Usuari garantirà que aquesta informació lliurada compleix amb els requeriments indicats; en cas contrari, assumirà la responsabilitat de les conseqüències que es puguin derivar.

En el supòsit de què les dades proporcionades siguin o facin referència a una persona diferent al Usuari, el Usuari garantirà que ha traslladat el contingut d’aquest apartat; en cas contrari, assumirà la responsabilitat de les conseqüències que es puguin derivar.

L’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa no recull dades dels usuaris del lloc web mitjançant cookies ni altres mecanismes que no siguin els formularis anteriorment indicats.

B.- ÀREA PRIVADA (Membres Col·legiats)

L’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa, amb domicili al Carrer Arbonés 29-43 de Manresa, recorda als Col·legiats amb accés a l’Àrea Privada que les seves dades seran tractades per gestionar els serveis als quals té accés així com verificar el correcte ús de l’Àrea i el compliment de les mesures de seguretat. En qualsevol moment, pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per correu postal o físicament a l’adreça anteriorment indicada o per correu electrònic manresa@procuradores.info, en tots els casos indicant REF. LOPD-AREA PRIVADA.

Així mateix, l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa informa als Usuaris que tindrà accés a les seves dades les empreses que presten el servei d’hospedatge del lloc web 10DENCEHISPAHARD, S.L amb domicili al C/ Girona 81-83 local 6, 08380 Malgrat de Mar i el servei de disseny, programació i manteniment del lloc web Ind. Graf. i de la Retolació ARTFIC SCCL amb domicili c/ Tres Roures, 6 – 08242 Manresa.

En relació a les mesures de seguretat, el Col·legiat haurà de complir les següents mesures vinculades al procediment de control d’accés establert:

1. Custodiar la informació relativa al seu nom d’usuari i contrasenya
2. No notificar les dades relatives al seu nom d’usuari i contrasenya a cap persona.
3. No anotar les dades relatives al seu nom d’usuari i contrasenya a cap lloc.
4. Si té sospites o coneixement de què algú coneix les dades relatives al seu nom d’usuari i contrasenya, haurà de modificar immediatament la contrasenya i notificar-ho a l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa mitjançant correu a manresa@procuradores.info indicant en l’assumpte “INCIDÈNCIA NOM D’USUARI I CONTRASENYA”
5. Notifica qualsevol incidència, que succeeixi durant el seu accés a l’Àrea Privada i que pugui comportar una pèrdua o alteració de les dades a les quals accedeix, a l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa mitjançant correu a manresa@procuradores.info indicant en l’assumpte “INCIDÈNCIA ÀREA PRIVADA” .

Des del moment que el Col·legiat es descarregui qualsevol document electrònic, al qual accedeix mitjançant l’Àrea Privada, en els recursos informàtics del Col·legiat, haurà de garantir les mesures de seguretat que corresponguin segons la LOPD.

C.- Plataforma De Finestreta Única Externa (CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA www.procuradores.info i MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, www.eugo.es)

Les dades de caràcter personal que el usuari proporcioni al ICPTM mitjançant l’ús d’aquestes plataformes seran gestionades per atendre la sol·licitud del usuari i seguir el procediment establert per la petició concreta feta pel usuari. En qualsevol moment poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-se per correu postal o físicament a l’adreça anteriorment indicada o per correu electrònic manresa@procuradores.info, en tots els casos indicant REF. LOPD-WEB.

El resta de tractaments estaran subjectes a la política de privacitat o de protecció de dades que el titular del lloc web hagi establert i publicat en ell.

D.- Cercador de Col·legiats

El lloc web té un cercador de col·legiats. Aquest cercador té la finalitat de facilitar la cercar d’un col·legiat i així poder–lo contactar per a finalitats professionals. Les dades publicades mitjançant al cercador NOMÉS ES PODEN UTILITZAR per finalitats comercials, publicitàries i/o de marketing, SI EL COL·LEGIAT NO HA MANIFESTAT LA SEVA OPOSICIÓ.

E.- Cercador de Societats Professionals

El cercador de societats professionals de procuradors publicat en el lloc web té com a finalitat donar publicitat de les societats professionals registrades en l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona així com facilitar la cercar d’una societat professional i dels seus membres per poder contactar-los per finalitats professionals. Les dades publicades mitjançant al cercador NO PODEN SER UTILITZADES per finalitats comercials, publicitàries i/o de marketing.

F.- Altres dades personals publicades en el lloc web

En el lloc web es publiquen dades relatives als membres de la corporació a fi i efecte de donar publicitat de l’estructura organitzativa de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa i de les persones que ostenten càrrecs en el col·legi.

Les altres dades personals (fotografies, noticies, etc.) que es publiquen al lloc web formen part dels continguts informatius del lloc web i només són tractades per aquesta finalitat.

En cap cas, cap d’aquestes dades poden ser utilitzades per finalitats comercials, publicitàries i/o de marketing.